کدال۳۶۰
1399/11/12
12:05
#ونفت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 از محل واگذ...

#ونفت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از محل واگذاری سهام ۲۷,۹۰۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۹۰٪ افزایش داشته است▪ ونفت با سرمایه ثبت شده ۱,۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۳۷,۶۶۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۴۰٪ کاهش داشته است▪️ شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱,۲۷۸,۲۱۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۱۸٪ به مبلغ ۲,۷۹۱,۲۳۱ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۲:۰۵:۴۶ (۷۱۸۲۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0