آواتحلیل
1399/11/06
18:23
#بررسی_گزارش_کدال #شفن ✅ پتروشیمی فن آوران در دی ماه ،565 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ،4 درصد کاهش داشته است. مجموع فروش شرک...

#بررسی_گزارش_کدال #شفن✅ پتروشیمی فن آوران در دی ماه ،۵۶۵ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ،۴ درصد کاهش داشته است. مجموع فروش شرکت در ۱۰ ماه از سال ، ۳۸۸۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۵۷ درصد رشد داشته است.✅شرکت در دی ماه ۷۷ هزار تن متانول تولید کرده است .شرکت در آذر ماه ۸۰ هزار تن متانول تولید کرده و مجموع تولید متانول شرکت در ۱۰ ماه از سال ۸۱۰ هزارتن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ هزار تن کاهش داشته است.✅شرکت در دی ماه ۵۲ هزار تن متانول به فروش رسانده است که نسبت به ماه قبل نزدیک به ۱۸ هزار تن کاهش داشته است.مجموع مقدار فروش متانول شرکت در ۱۰ ماه از سال ۹۹، ۷۵۰ هزار تن بوده که ۳۰ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال کمتر بوده است.✅نرخ فروش متانول صادراتی شرکت نسبت به آذر ماه ۲۶ درصد رشد داشته است. شرکت در دی ماه متانول خود را ۳۴۰ دلار به ازای هر تن به فروش رسانده است. در آذر ماه نرخ فروش متانول صادراتی شرکت نزدیک به ۲۷۸ دلار به فروش رسانده است.
📉 قیمت سهم ۲۹۹۰۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته است..

انتهای خبر

0
0