کارگزاری آبان
1400/12/23
07:35
📊#بکاب اطلاعیه 1400/12/22 *صنایع جوشکاب یزد* افشای اطلاعات بااهمیت - (منتفی شدن بدهی احتمالی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ موضوع بدهي:تسهی...

📊#بکاب


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲


*صنایع جوشکاب یزد*


افشای اطلاعات بااهمیت - (منتفی شدن بدهی احتمالی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


موضوع بدهی:تسهیلات شرکت گسترش پیام


تاریخ منتفی شدن بدهی:۱۴۰۰/۱۲/۲۲


طرف بدهی:بانک صادرات


شرح:با پیگیری مدیریت شرکت و پرداخت بدهی تسهیلات بانک صادرات توسط شرکت گسترش صنایع پیام طرح دعوی علیه این شرکت (صنایع جوشکاب یزد) به عنوان ضامن و همچنین رفع توقیف از موجودی و ماشین آلات صورت پذیرفت و پرونده بدهی احتمالی از این بابت مختومه گردید
انتهای خبر

0
0