کارگزاری سهام بارز
1399/08/26
15:55
✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای فرآورده های نفتی 129 میلیارد تومان و استخراج کانه های فلزی 43 میلیارد تومان 26 آبان 1399

✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای فرآورده های نفتی ۱۲۹ میلیارد تومان و استخراج کانه های فلزی ۴۳ میلیارد تومان


۲۶ آبان ۱۳۹۹
انتهای خبر

0
0