بورس۲۴
1401/02/04
20:44
بررسی روند فروش ۹ ماهه «قلرست»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت قند لرستان در مدت ۹ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۴۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بررسی روند فروش 9 ماهه «قلرست»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت قند لرستان در مدت ۹ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۴۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

قلرستقلرست
انتهای خبر

0
0