بتاسهم
1401/02/25
07:29
#تمحرکه با توجه به اینکه هنوز ضمانت نامه بانکی صادر نشده و همچنین قرارداد نهایی نشده است به درخواست مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه نوع اه...

#تمحرکه با توجه به اینکه هنوز ضمانت نامه بانکی صادر نشده و همچنین قرارداد نهایی نشده است به درخواست مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه نوع اهمیت از الف به ب تغییر کرد . لازم به دکر است رایزنی جهت تهیه ضمانت نامه در حال انجام بوده و در صورت صدور و انعقاد قرارداد از طریق سامانه کدال برای سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد.


انتهای خبر

0
0