بولتن اقتصادی
1399/08/18
09:36
حل ۹۰ درصدی مشکل روغن خوراکی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران: 🔹گرانی روغن در کشور مربوط به روغن‌های نیمه جامد است. 🔹خوشبختانه ۹۰ درصد مشکل...

حل ۹۰ درصدی مشکل روغن خوراکیدبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران:


🔹گرانی روغن در کشور مربوط به روغن‌های نیمه جامد است.


🔹خوشبختانه ۹۰ درصد مشکل روغن مایع خانوار برطرف شده است.


🔹توزیع روغن مایع خانوار در سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های محلی نیز آغاز شده است.

انتهای خبر

0
0