بولتن اقتصادی
1399/08/18
09:36
حل ۹۰ درصدی مشکل روغن خوراکی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران: 🔹گرانی روغن در کشور مربوط به روغن‌های نیمه جامد است. 🔹خوشبختانه ۹۰ درصد مشکل...
حل ۹۰ درصدی مشکل روغن خوراکی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران:
🔹گرانی روغن در کشور مربوط به روغن‌های نیمه جامد است.
🔹خوشبختانه ۹۰ درصد مشکل روغن مایع خانوار برطرف شده است.
🔹توزیع روغن مایع خانوار در سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های محلی نیز آغاز شده است.
انتهای خبر

0
0