کدال۳۶۰
1400/05/27
12:51
#سابیک صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ابیک ▪️ شرکت سیمان ابیک در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 ضمن ثبت ...

#سابیک


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ابیک▪️ شرکت سیمان ابیک در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۷٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۹۵۱ ریال سود محقق کرده است.▪️ «سابیک» با سرمایه ثبت شده ۲,۹۵۹,۳۰۱ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۸۱۳,۳۵۸ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۵-۲۷ ۱۲:۵۱:۵۷ (۷۸۳۶۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0