سنا
1399/08/11
11:14
مروری بر پرتفوی مهرماه "پترول"

ارزش بازار گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، با کاهش ۱۹ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال به ۱۵۱ هزار و ۳۷ میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با سرمایه ثبت شده ۲۰ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.


گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۴ هزار و ۸۱۴ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۷۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت .


بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۸۱ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریال به ۱۴ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز با کاهش ۱۹ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال معادل ۱۵۱ هزار و ۳۷ میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریال محاسبه شد .


" پترول" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۸۱ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۷۶۹ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۶۸۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال سود کسب کرد .


گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان طی دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه تعدادی س . هام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد.


انتهای خبر

0
0