نوآوران امین
1399/09/04
09:00
سیمان فارس نو (#سفانو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۲.۳۱ درصدی فرو...

سیمان فارس نو (#سفانو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۲.۳۱ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳.۰۵ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸


✅رشد ۳۶.۵۶ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0