نوآوران امین
1401/05/31
10:32
خوراک دام پارس (#غدام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ✅افزایش ۳۲۷...

خوراک دام پارس (#غدام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰✅افزایش ۳۲۷.۵۸ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳.۵۲ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۸۳.۶۵ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0