کارگزاری سهام بارز
1399/11/13
16:23
✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای غذایی بجز قند و شکر 45 میلیارد تومان، انبوه سازی املاک و مستغلات 28 میلیارد تومان 13 بهمن 1399

✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای غذایی بجز قند و شکر ۴۵ میلیارد تومان، انبوه سازی املاک و مستغلات ۲۸ میلیارد تومان


۱۳ بهمن ۱۳۹۹
انتهای خبر

0
0