پایگاه خبری انتخاب
1399/10/08
10:22
رئیس قوه قضاییه: 🔹در ۸۸ دشمن به دنبال عقده گشایی بود 🔹 در فتنه ۹۸، سخن و فریاد رهبری این بود که همه بدانید در چه شرایطی هستیم و تحلیل درست کنیم ...

رییس قوه قضاییه:


🔹در ۸۸ دشمن به دنبال عقده گشایی بود🔹 در فتنه ۹۸، سخن و فریاد رهبری این بود که همه بدانید در چه شرایطی هستیم و تحلیل درست کنیم🔹 برخی واژه سیاسی را خوب تعریف نمی‌کنند؛ فکر می‌کردند که منظور رهبری این است که بروند عضو فلان حزب و دسته شوندجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲UBX


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0