بهنام صمدی
1400/05/24
17:31
زلزله، قطعی برق، کرونا خدایا بسته دیگه 🥲 جاده‌ها رو هم بستن نمیشه فرار کرد از تهران @BehnamSamadi_ir

زلزله، قطعی برق، کرونا خدایا بسته دیگه 🥲


جاده‌ها رو هم بستن نمیشه فرار کرد از تهران


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0