بورس۳۶۵
1399/11/13
11:44
۵۰ میلیون صف فروش فولاد دلیلش در گزارشی که دادیم مشخص است فروش ۲۵ میلیارد تومانی حقوقی در ۱۱ بهمن ماه

۵۰ میلیون صف فروش فولاد دلیلش در گزارشی که دادیم مشخص است


فروش ۲۵ میلیارد تومانی حقوقی در ۱۱ بهمن ماهانتهای خبر

0
0