کارگزاری آبان
1399/08/28
15:21
📊#قشکر اطلاعیه 99/08/28 *شکر* 12ماهه منتهی به 99/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ 85 ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد. 74 درصد کاهش سود نسبت به سال م...

📊#قشکر


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۸


*شکر*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۸۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد.


۷۴ درصد کاهش سود نسبت به سال مالی۹۸
انتهای خبر

0
0