تحلیل برای سود
1400/10/10
22:04
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | #وتوسم | 📆 1400/10/10 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 11,406 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 8,780 ♦️...

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | #وتوسم |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۱۰🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱۱,۴۰۶🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۸,۷۸۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۷۷

انتهای خبر

0
0