کارگزاری آبان
1399/11/12
11:21
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 1.42 میلیارد سهم وتجارت 981.1 میلیون سهم خودرو 862.4 میلیون سهم شپنا 569.9 میلیون سهم خگستر 419.4 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۱.۴۲ میلیارد سهم


وتجارت ۹۸۱.۱ میلیون سهم


خودرو ۸۶۲.۴ میلیون سهم


شپنا ۵۶۹.۹ میلیون سهم


خگستر ۴۱۹.۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0