پایگاه خبری انتخاب
1399/08/13
08:47
نخستین شمارش آرا/ نتیجه انتخابات در روستای کوچک «دیک ویل ناچ»: ۵ نفر شرکت کردند؛ هر ۵ رای به بایدن/انتخاب @Entekhab_ir

نخستین شمارش آرا/ نتیجه انتخابات در روستای کوچک «دیک ویل ناچ»: ۵ نفر شرکت کردند؛ هر ۵ رای به بایدن/انتخاب@Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0