کانال بترانس
1399/10/10
09:19
بهترین اتفاق تو بازار امروز اینه که بازار از منفی به مثبت آهسته حرکت کنه! و اکثر شاخص ساز ها صف خرید بشن.

بهترین اتفاق تو بازار امروز اینه که بازار از منفی به مثبت آهسته حرکت کنه! و اکثر شاخص ساز ها صف خرید بشن.


انتهای خبر

0
0