سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1401/08/01
16:31
مهم برای #ایران‌خودرو خبر پذیرش و عرضه تارا و پژو ۲۰۷ در بورس کالا بسیار موثر و مثبت است زیرا اختلاف قیمت مصوب کارخانه و بازار آزاد در این خودروه...

مهم برای


#ایران‌خودروخبر پذیرش و عرضه تارا و پژو ۲۰۷ در بورس کالا بسیار موثر و مثبت است زیرا اختلاف قیمت مصوب کارخانه و بازار آزاد در این خودروها حدود ۱۸۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان است و رقابت جذابی در بورس کالا برای کشف قیمت خواهند داشت و کلیه عواید حاصل از فروش خودرو به قیمت بالاتر از قیمت پایه به حساب کارخانه تولید کننده واریز خواهد شد و در صورتهای مالی و سهام این شرکت اثر مثبت خواهد داشت.▫️پژو ۲۰۷ دستی کارخانه : ۲۱۶ میلیون ت


▫️پژو ۲۰۷ دستی بازار : ۴۰۵ میلیون ت▫️پژو ۲۰۷ پاناروما کارخانه: ۲۳۶ م.ت


▫️پژو ۲۰۷ پاناروما بازار : ۴۱۷ م.ت▫️پژو ۲۰۷ اتومات مولتی کالر: ۳۱۸م‌ت


▫️پژو ۲۰۷ اتومات مولتی کالر : ۴۸۲ م.ت▫️تارا دستی کارخانه: ۲۹۳ م.ت


▫️تارا دستی بازار: ۴۳۵ م.ت▫️تارا اتومات کارخانه: ۴۱۵م.ت


▫️تارا اتومات بازار: ۵۹۵ م.تانتهای خبر

0
0