بورس پلنر
1399/11/08
09:02
📌نفت سپاهان #شسپا در دی ۸۷۱ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افزایش ۱۰ درصدی را نشان میدهد. شسپا انواع روانکار را در داخل و خارج کشور می...

📌نفت سپاهان # شسپا در دی ۸۷۱ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افزایش ۱۰ درصدی را نشان میدهد.


شسپا انواع روانکار را در داخل و خارج کشور میفروشد، ۶۱٪ فروش در دی ماه صادراتی بوده است.


تولید این محصولات ۱۲ درصد کاهش داشته اما مقدار فروش آن در مقایسه با ماه قبل ۲۳ درصد بیشتر شده است.


مقدار تولید این محصولات ۴۸.۹۲۶ و مقدار فروش ۶۲.۹۲۶ تن گزارش شده است.


مجموع مبلغ تجمعی فروش این شرکت در ۱۰ ماهه ابتدای سال مالی جاری ۵.۵۱۳ میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸، افزایش ۴۴ درصدی را نشان میدهد.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0