بورس۲۴
1401/03/21
10:35
شفاف سازی «فنورد» در خصوص سرمایه گذاری ها

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در خصوص سرمایه گذاری های غیر بورسی شفاف سازی نمود.

شفاف سازی «فنورد» در خصوص سرمایه گذاری ها

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در خصوص سرمایه گذاری های غیر بورسی شفاف سازی نمود.

فنفنو
انتهای خبر

0
0