بولتن اقتصادی
1399/11/07
11:41
صادرات نفت ایران رو به افزایش است 🔹 تارنمای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ : همزمان با افول کارزار فشار حداکثری دولت سابق آمریکا علیه ایران، صادرات نفت...

صادرات نفت ایران رو به افزایش است🔹 تارنمای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ : همزمان با افول کارزار فشار حداکثری دولت سابق آمریکا علیه ایران، صادرات نفت این کشور در حال افزایش است.

انتهای خبر

0
0