سهم گلچین
1399/10/07
09:58
شاخص کل 1,408,221 15348.94 واحد منفی ارزش بازار 55,898,328 میلیارد ریال ارزش معاملات 45,411 میلیارد ریال حجم معاملات 4,020 میلیارد سهم

شاخص کل ۱,۴۰۸,۲۲۱


۱۵۳۴۸.۹۴ واحد منفی


ارزش بازار ۵۵,۸۹۸,۳۲۸ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۴۵,۴۱۱ میلیارد ریال


حجم معاملات ۴,۰۲۰ میلیارد سهمانتهای خبر

0
0