بولتن اقتصادی
1399/10/09
17:00
زیان ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دو #خودروساز بزرگ در شش ماه مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: شرکت های خودروسازی از دو سال پیش زیان‌ده هستند. ...

زیان ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دو #خودروساز بزرگ در شش ماهمدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: شرکت های خودروسازی از دو سال پیش زیان‌ده هستند. هر دوره از افزایش قیمت مواد اولیه عقب می‌افتند. #ایران_خودرو در ۶ ماهه سال ۲۵۰۰ میلیارد تومان و #سایپا حدود ۲ هزار میلیارد تومان زیان داشتند

انتهای خبر

0
0