آتی کالا
1400/01/08
08:28
نگین اردیبهشت بعد از افت قیمت از سقف کانال نزولی با محدوده حمایت 12200-12300 در میدلاین مواجه است.

نگین اردیبهشت بعد از افت قیمت از سقف کانال نزولی با محدوده حمایت ۱۲۲۰۰-۱۲۳۰۰ در میدلاین مواجه است.انتهای خبر

0
0