آریاسهم
1399/09/30
08:48
‍ تحلیل تکنیکال پتروشیمی فارابی (#شفارا): سهم نشانه‌های مثبت کوتاه مدتی دارد که می‌توان با حد ضرر کف قبلی آن اقدام به خرید نمود. هر چند لازم به ذک...

تحلیل تکنیکال پتروشیمی فارابی (#شفارا):سهم نشانه‌های مثبت کوتاه مدتی دارد که می‌توان با حد ضرر کف قبلی آن اقدام به خرید نمود. هر چند لازم به ذکر است که در حال حاضر انتظار روند مثبت پایداری با توجه به ساختار کنونی آن وجود ندارد🔗 جزییات بیشترانتهای خبر

0
0