کارگزاری آبان
1401/02/25
10:18
📊#غفارس اطلاعیه 1401/02/25 *شیر پاستوریزه پگاه فارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی...

📊#غفارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


*شیر پاستوریزه پگاه فارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


مرجع تغییر قیمت ها:وزارت صنعت معدن تجارت


نوع مواد اولیه/خدمات:شیر خام


قیمت قبلی:۶۴,۰۰۰ ریال


قیمت جدید:۱۲۰,۰۰۰ ریال


مبلغ کل خدمات/ مواد خربداری شده در سال مالی قبل:۶,۲۸۰,۱۶۷ میلیون ریال


نسبت بهای تمام شده خدمات/ مواد به کل بهای تمام شده خدمات/ مواد شرکت در سال مالی قبل: ۷۰ درصد


شرح: در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و با توجه به نامه ۶۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مصوبات ستاد تنظیم بازار) قیمت شیر خام (با مشخصات ۳/۲درصد چربی) از مبلغ ۶۴،۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلوگرم با چربی ۳/۲ و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰.۰۰۰افزایش یافت و نرخ هر درصد چربی نیز مبلغ ۱۵۰۰ ریال تعیین شد.
انتهای خبر

0
0