بتاسهم
1401/02/30
12:48
بررسی_گزارش_کدال #کگل ✅ کگل در سال مالی 1400 به سود خالص 20.6 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال مالی قبل 46 درصد رشد کرده است. همچنین این ش...

بررسی_گزارش_کدال #کگل
✅ کگل در سال مالی ۱۴۰۰ به سود خالص ۲۰.۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال مالی قبل ۴۶ درصد رشد کرده است. همچنین این شرکت توانست امسال به فروش حدود ۵۰.۷ هزار میلیارد تومانی برسد که نسبت به سال گذشته حدود ۵۷ درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۶.۲ درصد است که این عدد برای سال قبل ۴۸.۱ درصد بوده است.✅ کگل در زمستان حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به پاییز ۱۸ درصد رشد کرده است. حاشیه سود ناخالص برای ۴ فصل ۱۴۰۰ به ترتیب ۶۲.۹ ، ۳۰.۴، ۴۶.۱ و ۴۰.۶ درصد بوده است. سود خالص شرکت در زمستان ۵۰۷۸ میلیارد تومان است در حالی که فصل قبل ۴۹۴۴ میلیارد تومان رسیده است.📉 آخرین قیمت کگل حدود ۱۳۹۵ تومان بوده است و بازدهی یک ساله آن ۱۰۳ + درصد است.

انتهای خبر

0
0