کدال۳۶۰
1400/12/04
13:19
#وهامون #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 از معاملات واگذار...

#وهامون


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۲۲,۹۰۸ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وهامون با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۷۸۴,۸۳۴ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶,۸۰۹,۵۴۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۵٪ به مبلغ ۹,۲۰۴,۵۱۲ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۰۴ ۱۳:۲۰:۰۰ (۸۵۶۱۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0