کدال۳۶۰
1401/06/02
15:08
#وپارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ بانک پارسیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذار...

#وپارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ بانک پارسیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری،اوراق،سرمایه گذاری و کارمزدهای دریافتی مبلغ ۱۳,۰۴۷,۶۶۵ میلیون ریال درآمد محقق نموده و از محل هزینه مالی، سود سپرده‌هاو کارمزدها مبلغ ۲۰,۷۰۲,۹۸۵ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.


بانک در این ماه تراز مثبت ٪۳۷ را ثبت نموده است▪ وپارس با سرمایه ثبت شده ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۳,۳۹۶,۳۶۰ میلیون ریال درآمد داشته است و مبلغ ۹۸,۶۹۹,۰۲۷ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.


بانک طی عملکرد تجمیعی تراز منفی ٪۳۶ را ثبت نموده است
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۰۹:۵۶ (۹۲۸۲۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0