کارگزاری سهام بارز
1399/08/18
11:22
بایدن درصدد لغو فوری دستورات اجرایی ترامپ! واشنگتن‌پست: ◾️بایدن درصدد است به محض به دست گرفتن قدرت در اول بهمن‌ماه مجدداً به توافقات اقلیمی پاری...

بایدن درصدد لغو فوری دستورات اجرایی ترامپ!واشنگتن‌پست:◾️بایدن درصدد است به محض به دست گرفتن قدرت در اول بهمن‌ماه مجددا به توافقات اقلیمی پاریس بازگردد و اقدام ترامپ در خروج از سازمان جهانی بهداشت را لغو کند.◾️از دیگر برنامه‌های او، لغو ممنوعیت تمامی سفرها از برخی کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان است.


فارس

انتهای خبر

0
0