بورس پلنر
1399/09/05
09:13
#کگهر، مطابق سناریوی موجی پیشین پس از 49 درصد اصلاح قیمتی با واکنش مثبت به حمایت 61% فیبوناچی در محدوده 36086 ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با ...

# کگهر ، مطابق سناریوی موجی پیشین پس از ۴۹ درصد اصلاح قیمتی با واکنش مثبت به حمایت ۶۱٪ فیبوناچی در محدوده ۳۶۰۸۶ ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با هدف میان مدت ۷۵۳۸۵ ریال شده است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0