چارت های رامین جعفری
1399/12/18
22:58
#شبندر از خوبای تکنیکال تشریف دارن مقاومت 2600 رو داره میزنه پولبک رو زده بالای ابر کومو خودش رو رسونده افزایش سرمایه هم داره دیگه نامردیه یه صعود ...

#شبندر از خوبای تکنیکال تشریف دارن مقاومت ۲۶۰۰ رو داره میزنه پولبک رو زده بالای ابر کومو خودش رو رسونده افزایش سرمایه هم داره دیگه نامردیه یه صعود حداقل تا ۳۴۰۰ نزنهانتهای خبر

0
0