بورس پلنر
1399/09/18
10:56
📌همسو با بازگشایی قابل توجه #فملی دیگر هم گروهی های نماد فوق نیز با افزایش تقاضا مواجه شده است. در این بین #ذوب به واسطه تداوم معاملات پرحجم به مح...

📌همسو با بازگشایی قابل توجه # فملی دیگر هم گروهی های نماد فوق نیز با افزایش تقاضا مواجه شده است.در این بین # ذوب به واسطه تداوم معاملات پرحجم به محدوده صفر تابلو نزدیک شده است.


سهم پس از تصحیح ۳۷٪ از موج نزولی اخیر با واکنش منفی به محدوده ۶۰۱۶ ریال روندی کاهشی در پیش گرفته است که انتظار میرود با شکست مقاومت فوق به مسیر افزایشی تا اهداف ۹۴۳۰ - ۱۲۱۵۰ ریال ادامه دهد.@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0