کانال عرضه اولیه
1399/09/17
00:19
🔷👈آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #مدیریت_سرمایه_گذاری_کوثر_بهمن 🔷👈نماد: #وکبهمن 🔷👈 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 100 سهم 🔷👈 دامنه قیمت: 14200 تا 14484 ر...

🔷👈آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #مدیریت_سرمایه_گذاری_کوثر_بهمن🔷👈نماد: #وکبهمن🔷👈 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۱۰۰ سهم🔷👈 دامنه قیمت: ۱۴۲۰۰ تا ۱۴۴۸۴ ریال🔷👈 زمان ثبت سفارش: سه شنبه ۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳ تا ۱۷🔷👈 تخصیص عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ باروش بوک بیلدینگ🔷👈تحلیل وبررسی سهم درکانال زیر


👇👇👈انتهای خبر

0
0