سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/09/23
09:31
فنرژی در این بازار دنبال سهام رشد نکرده و کوچکتر بازار می توان بود به دو،سه،پنج درصدی بودن سهم نباید نگاه کرد

فنرژی


در این بازار دنبال سهام رشد نکرده و کوچکتر بازار می توان بود


به دو،سه،پنج درصدی بودن سهم نباید نگاه کردانتهای خبر

0
0