اسمارت بورس
1399/08/22
13:41
#فخوز فولاد خوزستان ( هفتگی ) در #فخوز پس از برخورد با میانگین 50 و رسیدن به سطح 38.2% فیبو و میانه روند انتظار واکنش بخ محدوده ذکر شده می رود . 🌀

#فخوز


فولاد خوزستان ( هفتگی )در #فخوز پس از برخورد با میانگین ۵۰ و رسیدن به سطح ۳۸.۲٪ فیبو و میانه روند انتظار واکنش بخ محدوده ذکر شده می رود .🌀انتهای خبر

0
0