کدال۳۶۰
1400/11/20
13:19
#وهامون مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري هامون صبا - نماد: وهامون با عنایت به مجوز افزایش سر...

#وهامون


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهاممهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا - نماد: وهامونبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۴۰۰-۱۱-۲۰ ۱۳:۱۹:۵۸ (۸۵۲۲۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0