همفکران
1401/08/01
13:29
#کدال #شفاف_سازی #تنوین 📌پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق با نرخ 18 درصد سالانه با سررسید 1405/07/30 ، کارمزد تعهد پذیره نویسی مبلغ 10...

#کدال


#شفاف_سازی


#تنوین📌پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق با نرخ ۱۸ درصد سالانه با سررسید ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ، کارمزد تعهد پذیره نویسی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال که همزمان با ایفای تعهدات شناسایی می گردد و کارمزد بازارگردانی سال اول مبلغ ۲۳.۵۰۰ میلیون ریال و کارمزد بازارگردانی سال دوم لغایت چهارم سالانه ۱۲۳.۵۰۰ میلیون ریال می باشد ضمنا مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال نیز به عنوان تنخواه در اختیار شرکت قرار گرفته است.


Hamfekran.com


@agahmoshaverانتهای خبر

0
0