کدال۳۶۰
1401/02/24
15:58
#فروژ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران با فایل های پیوست...

#فروژ


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۵:۵۹:۵۵ (۸۸۰۸۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0