کانال کدال
1399/11/13
12:52
‍ ‍ 📊 نماد : کبافق 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - اخرین وضعیت پروانه بهره برداری- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30...

📊 نماد : کبافق📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اخرین وضعیت پروانه بهره برداری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: معادن بافق✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - اخرین وضعیت پروانه بهره برداری- گروه ب📋 شرح رویداد: به شرح تصویر در پیوست اعلام گردیده است.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#کبافق


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۱۲:۰۰:۳۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0