بورس نامه
1399/08/10
19:18
#پترول گزارش فعالیت ماهانه دوره_1_ماهه منتهی به 1399/07/30 ▪️ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل...

#پترولگزارش فعالیت ماهانه دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰▪️ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ معادل ۶۸۷,۵۳۹ میلیون ریال از محل واگذاری سهام درآمد محقق نموده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل 👏🏻 ۱۸,۷۲۶ ٪ 👏🏻افزایش داشته است.❇️ شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴,۷۳۲,۲۳۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد (۹۲۵٪) به مبلغ ۱۵۱,۰۳۷,۴۷۱ میلیون ریال رسیده است.
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0