همفکران
1399/10/08
10:58
#کدال #شفاف_سازی #توقف_دی 📌انعقاد قرارداد مهم موضوع قرارداد: تسهیلات اعطایی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون رباء طرف قرارداد: شرکت های...

#کدال


#شفاف_سازی


#توقف_دی📌انعقاد قرارداد مهمموضوع قرارداد: تسهیلات اعطایی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون رباءطرف قرارداد: شرکت های فرعی بانکانتهای خبر

0
0