کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/05
18:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته اول آذر ماه 1399 با 714 میلیون دلار به کار خود پایان داد/ تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات دلاری هفته اول آذر ماه ۱۳۹۹ با ۷۱۴ میلیون دلار به کار خود پایان داد/ تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0