سهام بنیادی
1399/08/19
22:10
#خگستر #اندیکاتوری #آپدیت ۹۹/۸/۱۹ ✅ تاریخ ۶/۳۰ بود نوشتم تا خط روند توصیه به ورود ندارم و الان در آستانه تاچ خط روند 👌🏻 📉 کراس دو خط روند حمایتی ...

#خگستر #اندیکاتوری #آپدیت ۹۹/۸/۱۹✅ تاریخ ۶/۳۰ بود نوشتم تا خط روند توصیه به ورود ندارم و الان در آستانه تاچ خط روند 👌🏻📉 کراس دو خط روند حمایتی ۱۰ ساله👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0