کدال۳۶۰
1399/10/08
20:41
#شکربن اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت کربن ایران ▪️ شرکت کربن ایران در دوره 9 ماهه منت...

#شکربن


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت کربن ایران▪️ شرکت کربن ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲,۰۴۴ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۹٪ افزایش داشته است▪️ «شکربن» با سرمایه ثبت شده ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۱۱,۱۰۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۲۰:۴۰:۴۷ (۷۰۷۰۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0