پارسیس تحلیل
1399/08/12
10:36
#حکشتی ارزش بازار حکشتی به 2.2 میلیارد دلار رسید -اصلاح از سقف تاریخی 72% کانال تحلیلی پارسیس

#حکشتیارزش بازار حکشتی به ۲.۲ میلیارد دلار رسید-اصلاح از سقف تاریخی ۷۲٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0