سهام بنیادی
1399/08/18
21:36
#بترانس #آپدیت ۹۹/۸/۱۸ 📉 در آستانه حمایت ۲۲۰۰ 🏴‍☠️ حد ضرر فعلی ۲۱۵۰ 📉 در صورت ادامه فشار فروش و از دست رفتن حمایت اول، حمایت بعدی ۱۶۵۰ 🏁 هدف و ...

#بترانس #آپدیت ۹۹/۸/۱۸📉 در آستانه حمایت ۲۲۰۰🏴☠️ حد ضرر فعلی ۲۱۵۰📉 در صورت ادامه فشار فروش و از دست رفتن حمایت اول، حمایت بعدی ۱۶۵۰🏁 هدف و مقاومت اول در برگشت ۲۹۶۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0